INFORMATICA EN VRIJHEDEN - GEGEVENSBESCHERMING SACASTAR.NL

 
1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Tijdens de creatie van uw account en uw bestellingen op de website www.sacastar.nl (hierna de website genoemd), is SACASTAR genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u te verzamelen.

De term "persoonsgegevens" betekent alle gegevens die het mogelijk maken om een individu te identificeren, zoals uw familienaam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, postadres en eventuele andere persoonlijke informatie die u aan SACASTAR geeft.

Voor het bestrijden van fraude, waar hieronder naar wordt verwezen (punten 2 en 3), kan SACASTAR tevens informatie met betrekking tot uitgevoerde transacties op zijn website bewaren, met inbegrip van een zichtbaar deel van de creditcardnummers met hun vervaldatum die werden gebruikt om dergelijke transacties uit te voeren.

 
2. Doel van het verzamelen van gegevens
 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor het verwezenlijken van een of meerdere van volgende doelen :

  1. 1 Uw bestellingen op de website beheren.
  2. 2.Commerciële statistieken verwerken, markt- en gedragsonderzoeken voeren, dossiers over prospecten opstellen en beheren, waaronder technische verrichtingen zoals normalisatie, verrijking en verdubbeling.
  3. 3.Werkzaamheden met betrekking tot klantenbeheer uitvoeren,
  4. 4.Klanten selecteren om prospectie- en promotieacties te voeren.
  5. 5.Verzoeken en reclameboodschappen in naam van SACASTAR zenden. U kunt zich op elk moment voor deze aanbiedingen uitschrijven door te klikken op de link die zich onderaan de relevante e-mails bevindt.
  6. 6.Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen respecteren.
  7. 7.Strijden tegen fraude volgens de voorwaarden die in onderstaande paragraaf 3 zijn vermeld.
 
3. Fraudebestrijding
 
Voor het bestrijden van fraude heeft SACASTAR een systeem geïmplementeerd dat gebruik maakt van uitsluitingslijsten die kunnen leiden tot:
  1. (I) Het vorderen van bepaalde documenten na het voltooien van de betaling om de transactie veilig te stellen in geval een automatisch alarm wordt geactiveerd.
  2. (II) Uw bestelling blokkeren als uw account reeds werd gebruikt om fraude te plegen.
 
4. Ontvangers van de verzamelde gegevens

Het is het beleid van SACASTAR om geen gegevens over zijn klanten voor commerciële doeleinden aan derden te verkopen.

Alleen ons bedrijf en de externe bedrijven die contractueel aan ons zijn verbonden voor het verwerken van uw bestelling hebben toegang tot de informatie die u aan ons verstrekt. De categorieën van personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens  binnen SACASTAR zijn,  binnen hun respectievelijke bevoegdheden, de commerciële dienst, de administratieve diensten, de technische dienst en de controle-instanties (accountant  verantwoordelijk voor de interne controleprocedures, etc ...).

Onderstaande personen/instanties kunnen tevens ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn: overheidsinstanties, alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, deurwaarders, ambtenaren en incassobureaus.

 
5. Bewaartermijn van persoonsgegevens

De gegevens die we verzamelen worden bewaard voor een periode van vijf jaar na de laatste transactie die u op de website hebt verricht of na de laatste update van uw account, met uitzondering van het zichtbare deel van de creditcardnummers en hun vervaldatum, deze gegevens worden bewaard voor een periode van zes maanden om mogelijke fraude te bestrijden.

Als er gedurende vijf jaar geen enkele transactie of update op uw account wordt verricht, worden uw gegevens automatisch gewist.

 
6. Veiligheid
 
We raden u aan om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om  uw persoonlijke gegevens te beschermen en te voorkomen dat ze worden aangepast, beschadigd of dat onbevoegden er toegang tot kunnen krijgen.
 
 
7. Cookies

Om u beter te kunnen dienen, meten we het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken, de bezoekersactiviteit op de website en het aantal keren de bezoekers terugkeren. Hiervoor maken we gebruik van een technologie genaamd "cookies".

Een cookie laat ons niet toe om u te identificeren. Een cookie registreert in het algemeen informatie over de manier waarop uw computer onze website doorloopt (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en tijd van het bezoek, etc..). Deze informatie kunnen we vervolgens lezen tijdens uw latere bezoeken.

De door de cookies verzamelde gegevens dienen alleen en uitsluitend voor intern gebruik en worden nooit doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt maximaal gedurende één jaar in uw computer opgeslagen.

 
8. Instemming
 
Wanneer u ervoor kiest om uw persoonsgegevens aan de website te verstrekken, geeft u expliciet uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig het huidig handvest en de geldende wetgeving.